×

BoefProof - IQ-Media BV - Zwolle

BoefProof


Video & Motion Graphics

2014 – BoefProof is een campagne van de gehele Nederlandse telecomsector en de overheid, om klanten te leren hun toestel waardeloos te maken. Wekelijks worden er meer dan 300 smartphones gestolen. Naast de persoonlijke schade is het ook een maatschappelijk probleem. et voorkomen van straatroof is primair een verantwoordelijkheid voor de overheid, maar de telecomsector wil graag een steentje bijdragen aan de oplossing. Hiervoor bedacht GiDesign de campagne: ‘Maak je smartphone BoefProof’ en vroeg IQ-Media om de animatie te realiseren. 

×