×

MAMA Project - IQ-Media BV - Zwolle

MAMA Project


Video & Motion Graphics

2019 – Ongeveer 1 op de 10 kinderen in Nederland heeft Astma. Vooral bij jonge kinderen is het voor ouders vaak lastig om in te schatten hoe het gaat. En de dokter kan er niet altijd bij zijn. Hierdoor komen kinderen vaak terecht op de spoedafdeling met een astma aanval. Tegenwoordig zijn er technologische middelen beschikbaar die het makkelijker maken om in te zien hoe je kind met astma omgaat. Ook maken ze het mogelijk om snel contact op te nemen en informatie te delen met de dokter.

Om de technologische mogelijkheden voor kinderen met astma onder de aandacht te brengen, heeft IQ-Media een informatieve animatie gemaakt in opdracht van Medisch Spectrum Twente, Center of Excellence, Menzis en Roessingh, Research and Development.

×