×

Natuur Netwerk Brabant - IQ-Media BV - Zwolle

Natuur Netwerk Brabant


Video & Motion Graphics

2017 – Provincie Noord-Brabant werkt samen met verschillende Brabantse partners om natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden. Om bedrijven, particulieren, gemeenten en organisaties te informeren en enthousiasmeren worden er verschillende communicatie middelen ontwikkeld. De algemene uitstraling van deze middelen, een korte animatie video en enkele folders en factsheets nam IQ-Media voor haar rekening.  

×