×

Open de knoop (Gemeente Kampen) - IQ-Media BV - Zwolle

Open de knoop (Gemeente Kampen)


Marketing & Strategie, Video & Motion Graphics
2016 – De stad gastvrij en bereikbaar maken, dat is het doel van het project Kampen Bereikbaar. Om dit duidelijk te vertellen aan de doelgroep, maakte IQ-Media een heldere animatievideo waarin het probleem wordt uitgelegd en het toekomstbeeld alvast wordt geschetst. Als onderdeel van het programma Beter Benutten Zwolle Kampen is het project een initiatief van het regionaal bedrijfsleven, Provincie Overijssel, gemeenten Zwolle en Kampen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
×