×

Provincie Noord-Brabant - Natuur Animatie - IQ-Media BV - Zwolle

Provincie Noord-Brabant – Natuur Animatie


Video & Motion Graphics

2017 – Natuur en landschap zijn essentieel voor een goed leef- en vestigingsklimaat en dragen bij aan de gezondheid van de Brabanders. In een groene provincie is het beter wonen, werken, leven en verdienen. Met beleid en wet- en regelgeving zet de provincie Noord-Brabant in op bescherming en ontwikkeling van de Brabantse natuur en het landschap. Natuur en landschap krijgen een vaste plek in de samenleving.

In opdracht van provincie Noord-Brabant maakte IQ-Media deze animatie, die dit natuurbeleid van de provincie ondersteunt en helderder maakt.

×