×

Provincie Noord-Brabant - Alliantie Energieopslag - IQ-Media BV - Zwolle

Provincie Noord-Brabant – Alliantie Energieopslag


Video & Motion Graphics

2019 – Nederland wekt steeds meer energie op uit duurzame bronnen. Om aan de continue vraag naar energie te blijven voldoen, zal er steeds meer capaciteit nodig zijn om energie op te kunnen slaan. Met de Alliantie Energieopslag wil de Provincie Brabant de ontwikkeling van nieuwe technologieën stimuleren, die aan deze behoefte kunnen voldoen.

De Provincie Noord-Brabant heeft IQ-Media gevraagd een animatie te ontwikkelen om de noodzaak van deze technologie en de Alliantie Energieopslag aan de man te brengen.

×